Život je jako kniha, ale občas je potřeba ji zavřít a začít číst novou.
Na mé stránce najdete mnoho staveb z různých dob. Přeji vám hodně štěstí. Mrkající

Blog- co bude dál?

20. dubna 2012 v 16:41 |  Kapitoly
Vím, že na tuhle stránku nikdo nechodí. Teď se hlavně věnuji mému hlavnímu blogu. Ale možná občas nějaký článek přidám
a možná někdy zase začnu rozvíjet blog. Tak uvidíme. Mějte se hezky :DDDDD
 

Stránka se ruší

14. března 2012 v 19:05 |  Úvod
Stránka se ruší, ale pár článků tu je tak snad vám to pomůže. Mějte se hezky a loučím se s vámi :D

Chrám boha Amona, Karnak

8. února 2012 v 18:57 |  Starověký Egypt
Amonův chrám je obrovitý a dramatický. Je to stasvba reprezentující jednu z nejtrvalejších podob starověkého Egypta, je skutečně fascinujícím komplexem: hypostylová síň v jeho jádru se honosí méně než 134 obrovkými volně stojícími sloupy rozestavěnými v 16 řadách. Všechny jsou bohatě zdobené, ty které stojí v centru, jsou 21 m vysoké a mají 3,6 m v průměru. Dnes je chrám místem, kde si můžete hrát na schovávanou s místními průvodci turistů, zrovna tak jako zdrojem archtektonického obdivu. Tato stavba, nejvelkolepější ze všech egyptských chrámů, je kolektivním dílem králů a jejich architktů a řemeslníků, kteří ho budovali přes 1 200 let. V jejích masivních zdech se skrývají menší, ranější svatyně, takže jakožto celek je chrám spíše jako matrjoška (já nevím co to je, ale píšou to tu). Místo na břehu posvátného jezera, na němž se rozkládá, měří 366 a 110 m.
Malá sožka egyptského boha Amona Re stojí na stráži u zbytků mohutného pylonu.Čas: 1 530 př.n.l.
Místo: Karnak, Egypt
Zakladatel: Thutmois 1.
Účel: Sekretální místo
 


Chonsuův chrám, Karnak

6. února 2012 v 17:03 |  Starověký Egypt
Zatímco pyramidy a pohřební kaple byly určeny ke zbožtění králů, bylo účelem chrámů uctívání bohů. V egyptském panteonu jich bylo mnoho, takže mnoho bylo i chrámů. Archetypem je chrám Chonsův stojící ve velkém náboženském komplexu v Karnaku poblíž moderního Luxoru. K samotnému chrámu vedla ulice lemovaná sfingami a poté masivní vstupní pylon. Uvnitř chrámu bylo arkádovité nádvoří lemované dvojitým mohutným sloupořadím. Prostí smrtelníci se směli odvážit nejdále sem. Dále ohlašovala síň, do které padalo světlo z vysunutého horního patra. To byla říše boha chrámu a jeho kněží. Narozdíl od zikkuratů nebo pyramid nebyly tyto budovy posvátnými horami, ale byly přístupné a užívali se zbůsoby, jež nám připadají povědomé i do dnes.
Úzká brána v centru impozantního pylonu vyvolává v nezasvěceném návštěvníkovi posvátnou bázeň.

Nenašel jsem obrázek přesně tohoto chrámu, ale máte tu alespoň karnak:


Čas: 1 198 př.n.l.
Místo: Karnak, Egypt
Zakladatel: neznámí
Účel: Sekretální místo

Architektura egypta v heslech

6. února 2012 v 16:44 |  Starověký Egypt
 • Tohle je okopírované z jedné stránky. Aby se nenaštvala tohle je její adresa http://fast10.vsb.cz/depts/226/uvod/egypt.htm

 • od cca 5.000 let před n.l. do 1.stol.před n.l.
 • Horní Egypt , Dolní Egypt - údolí a delta řeky Nilu
 • 1. Archaická doba - od cca 5.000 let před n.l. do 2850 let před n.l. (sjednocení Dolního a Horního Egypta) a Období 1. a 2. dynastie (3200-2650 let před n.l.) - hl.město Thinis u Abydu
 • 2. Stará říše - období 3.-6.dynastie 2650-2190 let před n.l. - hlavní město Mennofer (Memfis), k tomu první přechodné období 2190-2000 let před n.l.
 • 3. Střední říše - 11.-12.dynastie 2000-1750 let před n.l.- hlavní město Théby, k tomu druhé přechodné období 1750-1580 let před n.l.
 • 4. Nová říše - 18.-20.dynastie 1580-poč.11. stol. před n.l.- hlavní město Véset, k tomu třetí přechodné období 671-663 let před n.l.
 • 5. Saiská renesance - 26.dynastie 663-527 let před n.l.- hlavní město Sais
 • 6. Pozdní doba - 27.-30 dynastie s perskou okupací 525-403 let před n.l.
 • 7. Helénistický Egypt - Alexander Makedonský egyptským faraónem 332-323 let před n.l., pak Ptolemaiovská dynastie 323-31 let před n.l., od 30 let před n.l. pod nadvládou Říma.
1 * TEORIE STAVITELSTVÍ
 • Uplatňování geometrie (pravý úhel, kruhová geometrie) a náboženství (posmrtný život)
 • Stavební plány se složitými matematickými výpočty, kamenné a hliněné modely staveb
2 * CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
 • Monumentální kamenná architektura
 • Vznik architektonického slohu
 • Přepis organických stavebních hmot do kamene v detailech
 • Kupení hmot přidáváním (Džoserova pyramida)
 • Promyšlená kompozice chrámových staveb
 • Použití hypostylu a architrávové soustavy
 • Přežívání tvaru zdí (přechod z hliněné stavební hmoty na kamennou)
3 * STAVEBNÍ MATERIÁL
 • HLÍNA - dusaná hlína, cihly sušené, pálené.
 • DŘEVO - většinou z dřeva datlové palmy nebo sykomory trámy na konstrukci zdí i zastropení, dovážel se cedr a eben
 • KÁMEN - vápenec, pískovec, žula, čedič, křemenec, syenit. Opracovaný kámen na všechny významné stavby
4 * KONSTRUKCE
 • SVISLÉ NOSNÉ
  • ZDIVO - cihelná zeď s kombinací vrstev cihel na plocho a na ostro, kamenná zeď z hrubě přitesaných kvádrů a z opracovaných kvádrů kladených na sucho
  • PILÍŘE- pilíře monolitické, později zděné, čtercového i obdélnikového průřezu.
  • SLOUPY- trojdílnost sloupu - patka, dřík a hlavice s abakem. Protodórský sloup, sloup s uzavřenou lotosovou (papyrovou) hlavicí, sloup s otevřenou lotosovou (papyrovou)hlavicí, sloup s kompozitní hlavicí, sloup s Hathořinou hlavicí
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY - málo používány. Znali přečnělkové klenby (nepravé)
  • STROPY DŘEVĚNÉ - pro běžné stavby
  • STROPY KAMENNÉ - významné stavby - architrávová soustava a na ni kamenné desky
5 * DRUHY STAVEB
 • NÁHROBNÍ STAVBY - mastaby, stupňovité pyramidy, lomené pyramidy, klasické pyramidy, hrobky tesané do skal
 • CHRÁMOVÉ - symbol božského řádu světa. Naos (cella) - vlastní (temná)svatyně, za ní je malý sál se 4 sloupy a okolo místnosti. Hypostyl (sloupový sál) - vnitřní sloupy vyšší než vnitřní - bazilikální osvětlení. Sloupové nádvoří - největší a nejprosvětlenější prostor chrámu. Pylon - v průčelí dva bloky s portálem uprostřed. Alej sfing - součást procesní cesty.
 • OBYTNÉ - paláce, vesnické domy, městské domy, dělnický domy (obsahoval předsíň, hlavní obytnou místnost, někdy ještě jednu menší obytnou místnost, kuchyni a sklep)
 • OPEVNĚNÍ - pevnosti na hranicích země
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY- zavlažovací soustavy, přehradní hráze, průplavy, mosty a silnice
No a alespoň jeden obrázek:
A ještě jeden:
Tak se mějte hezky :D

Karnak

6. února 2012 v 16:38 |  Starověký Egypt
Karnak je chrámový komplex, hlavní kultovní středisko boha Amona, v oblasti starověkého Vesetu pojmenovaný podle současné arabské vesnice. Je největším chrámovým komplexem vEgyptě, byl postupně stavěn a rozšiřován po dobu asi 1500 let. Na jeho výstavbě se podílela většina významných faraonů. Chrámový komplex Karnak tvořily 3 navzájem kultovně i stavebně propojené chrámy (Amona, Muty, Chonsua). Karnak se stavěl cca 1600 let.


Chrám Karnak:
Při vstupu do Karnackého chrámu vás uvítají po každé straně cesty řady soch beranů, které cestu stráží. Oba chrámy, Luxorský a Karnacký, byly spojeny tříkilometrovou alejí, kterou střežili podobné sochy beranů.
Karnacký chrám se pyšní největší sloupovou síní na světě. Znáte ji z filmu Indiana Jones. Sloupy uprostřed, které postavil Amenhotep III. jsou 23 m vysoké a po stranách jsou vysoké 14 m, ty nechal postavit Seti I. Hlavice mají opět tvar lotosu nebo papyru. Sloupy i stěny jsou hojně zdobeny reliéfy.
Div dalšího nádvoří je obelisk královny Hatšepsut. Původně zde stáli dva, ale jeden spadnul, rozlomil se na tři kusy a v současnosti je jeho hrot k vidění o kus dál u posvátného jezírka. Oba obelisky byli odtesány v lomech u Asuánu a po řece dopraveny až sem.
Nejsvětější svatyně je obložena vzácnou červenou žulou a byla zde uložena posvátná bárka.
No a takhle to pokračuje dál. Myslím, že už to stačí :D
Ještě tu napíšu o spoustě chrámů v karnaku, takže o něm ještě uslyšíte.


Džoserova stupňovitá pyramida

6. února 2012 v 16:30 |  Starověký Egypt
Hrobka faraona Džosera je prvním velkým kamenným památníkem světa a první z Egyptských pyramid. Její revoluční podoba byla dílem prvního architekta, kterého známe pod jménem Inhotep. Stupňovitá forma této 60 m vysoké vápencové pyramidy, ktera původně byla pouze další mastabou,,tedy jedno poschoďovým pohřebním památníkem, se vyvýjela,mnoho let.


K vytvoření této velkolepé stupňovité pyramidy bylo na sebe účině nastavěno šest tradičních jednoposchoďových památníků, každý z nich menší než ten pod ním. Základna výsledné velké pyramidy má rozměry 125 a 109 m.
Pyramida byla pouze jednou částí obrovského komlexu zasazeného do prostoru obehnaného zdí, který měří 547 a 278 m. jediný skutečný vchod mezi mnoha falešnými vedl na obrovité nádvoří plného napodobenin budov, jež jsou replikami staveb v Džoserově paláci. Vedle vstupu jsou ulice, sloupové síně, svatyně, kaple a spižírny.
V tomto velkolepém památníku bylo poprvé použito kamene k zastřešení prostoru, což dokazuje, že kámen byl materiálem daleko pružnějším, než si předchozí stavitelé uvědomovali. Na sobě na vzájem bylo v sestupných rozměrech upevněno pět pravoúhlých vrstev zářivě bílého vápence, sahajících do výšky 62 m. Pohřební komora je 27 m pod povrchem a je obložena žulou. Používání kamene místo hlíny je považováno za projev faraonovy touhy po věčném životě.Tak se mějte hezky :D

Starověký Egypt

4. února 2012 v 19:38 |  Starověký Egypt
Architektura a kultura:
Cca 3000 př.n.l.-300 n.l.
Civilizace starověkého Egypta nás nikdy nepřestane fascinovat. SLožitost jeho mýtů, jeho vysoce komplikované pohřební rituály, jeho mumifikované kočky a doma chovaní hadi a pouhá houževnatost kultury, která trvala v podstatě v nezměněné podobě přes tisíc let, jsou nesmírně podmanivé. Stejně jako jeho oslňující, působvá architektura.

Architektura se vyvíjela po 3000 let, v době, kdy byla země většinou prosta nájezdníkům, byla bohatá a dobře organisovaná. Bohatství a kultura země byly založeny na cyklu ročních období a záplavách řeky Nilu. Každý rok, když vody této řeky stouply a údolí vzkvétalo, se hlavním centrem aktivity stalo zeměděletství, jež produkovalo potraviny, které musely vydržet po následující suché období. No, potom vznikly pyramidy, projektované k tomu, aby se v nich uchovávala mumifikovaná těla faraonů a jejich poklady. první byla Džoserova stupňovitá pyramida, kterou navrhl známí architekt Imhotep.

Třebaže egyptská kultura posléze podlehla zkostnatělosti, už po staletí fascinuje návčtěvníky i badatele.

Prvky:
Pro egyptskou architekturu jsou charasteristické mohutné kamenné prvky. Obrovské svažující se stěny, pyramidy připomínající horu, kolosální sochy a impozantní sloupořadí. Do této směsice byly vpleteny kamenné podoby bohů, z nichž někteří mají lidské rysy, jiní vystupují jako zvířata, zatímco rostlinné formy se hojně využívaly na hlavicích.

Sfingy:
Procesní aleje vedoucí ke chodům do chrámů byly mnohdy lemovány řadami soch sfing. Mýtyckých stvoření s tělem lva, ale hlavou skopce či člověka.

Reliéfové skulptury:
Budovy starověkého Egypta byly navrhovány tak, aby se na ně dalo nejen dívat, ale mohli se i číst. Reliéfy na stěnách chrámů a paláců líčili příběhy piktogramy a obrázky.Monumentáloní sochy u vchodů:
Před chrámy byly vztyčovány obrovské sochy faraonů, jež měly tlumočit prostým smrtelníkům božskou moc králů.


Hlavice ve tvaru lotosového poupěte:
tyto vysoce abstraktní hlavice, vycházející ze zavřených lotosových květů, jsou na vrcholu prodloužených sloupů, které tvoří sloupovou síň v srdci chrámu v Luxoru.

Dále hlavice ve tvaru papyruCheopsova pyramida

29. ledna 2012 v 17:01 |  Starověký Egypt
Cheopsova velká pyramida:
Egyptský faraon Chufu neboli Cheops vládl v letech 2589-2566 př.n.l. a jeho hrobka je největší za tří pyramid v Gíze. Stojí severněji a východněji než ostatní dvě. Jeho hrobka byla před tisíci lety vyloupena a vnitřní dispozice pyramidy se změnila, takže o něm víme málo. Je však známo, že faraon byl pohřben sám v této mohutné hoře vyrobené člověkem, jejíž stavba s využitím otrocké práce trvala 20 let. Cheopsova pyramida, největší z vůbec kdy postavených pyramid, byla původně vysoká 147 m a tvoří ji zhruba 2,3 miliony kamenných kvádrů vážících v průměru 2,5 tuny. Její čtyři stejně dlouhé strany měří po 241 m. Pyramida byla původně obložena leštěným vápencem, který od té doby dávno podlehl erozi nebo byl nahrazen. Uvnitř jsou tři komory, i když v pyramidě byla pohřbena jen jedna osoba.


Velká galerie:
Pasáž s vysokou střechou vedoucí ke vchodu do královské komory má průduchy, jež umožňují přístup světla. Možná se využívala jako pozorovatelna nebo možná ke skladování obrovských žulových kvádrů.

Obrovské kamenné kvádry:
Hrubý obrys obrovitých kvádrů, jež tvoří pyramidu, byl původně zakryt obkladem z bílého vápence. Stavba je nyní zřetelně viditelná.Mějte se hezky ...

Hrobka Dareia 1.

27. ledna 2012 v 17:33 |  Starověký blízký východ
Hrobka Dareia je vytesaná do pevného útesu a je posána úspěchy, úvahami a přesvědčeními tohoto velkého perského panovníka. Umně vyvedené průčelí hrobky je široké 18,3 m. Vchod, který je vysoko nad zemí a je obrácen k vycházejícímu slunci, je lemován čtyřmi sloupy podpírajícími římsu v egyptském stylu. Hlavice jsou zdobeny dvojitou býčí hlavou. Z kamene vytesanými býčimi hlavami odvrácenými od sebe, jež jsou charasteristické pro perské stavbyn z tohoto období. Model fasády byl zřejmě uspůsoben podle jižního průčelí Dareiova paláce blízké Persepolis.


Kam dál